WORKSHOP AZYL

WORKSHOP AZYL
Dátum

17.10.2023 - UTOROK

Čas

9:00 - 17:00

Lokácia

POSLEDNÝ ZO SÉRIE FILMÁRSKYCH WORKSHOPOV, KTORÉ PREBIEHALI PO SLOVENSKU ZAKONČÍME PRÁVE NA FESTIVALE AZYL SHORTS V BANSKEJ BYSTRICI.

POČAS NÁŠHO 5-DŇOVÉHO WORKSHOPU SA MLADÍ, NÁDEJNÍ FILMÁRI OBOZNÁMIA S JEDNOTLIVÝMI FÁZAMI TVORBY AUDIOVIZUÁLNEHO DIELA, FILMU. BUDEME SA VENOVAŤ ZÁKLADOM SCENÁRISTIKY, RÉŽIE A PRÁCE PRED KAMEROU, PRODUKCIE, PRÁCE S KAMEROU, TIEŽ STRIHOVEJ A ZVUKOVEJ SKLADBE. WORKSHOPY SÚ URČENÉ NAJMÄ PRE ŠTUDENTOV SO ZÁUJMOM O FILMOVÉ UMENIE Z UMELECKÝCH ŠKÔL A GYMNÁZIÍ.

POČAS TÝCHTO DNÍ BUDÚ ÚČASTNÍCI ZA POMOCI ŠTYROCH LEKTOROV VEDENÍ K TOMU, ABY SVOJ NÁMET NA ZADANÚ TÉMU PREVIEDLI DO AUTORSKÉHO MINÚTOVÉHO FILMU. TENTO ROK JE TÉMOU EMPATIA. PRACUJE SA V MALÝCH SKUPINKÁCH. JEDEN LEKTOR VEDIE MAXIMÁLNE TROCH ŠTUDENTOV. LEKTORI SÚ MLADÍ PROFESIONÁLI Z FILMOVÉHO PROSTREDIA. KAŽDÝ Z NICH S RÔZNYMI SKÚSENOSŤAMI, ŠTUDENTSKÝM A PROFESIONÁLNYM POZADÍM A TIEŽ S ODLIŠNÝMI PRÍSTUPMI K SAMOTNÉMU FILMU. 

PREMIETANIE SFINALIZOVANÝCH WORKSHOPOVÝCH FILMOV PREBEHNE AKO VEREJNÉ PODUJATIE. WORKSHOPISTI SA BUDÚ SO SVOJIMI FILMAMI MÔCŤ ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE O HODNOTNÉ CENY. 

PO SKONČENÍ WORKSHOPOV BUDÚ FILMY UMIESTNENÉ NA WEBE FESTIVALU AZYL SHORTS V SEKCII WORKSHOPY. TAKÝMTO SPÔSOBOM SA BUDÚ MÔCŤ FILMY DOSTAŤ K ŠIROKEJ VEREJNOSTI. TVORBA MLADÝCH FILMÁROV SA ZAZDIEĽA AJ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH FESTIVALU – FACEBOOK A  INSTAGRAM

PRIORITOU ORGANIZÁTOROV JE PODPORA VZDELÁVANIA V AUDIOVIZUÁLNEJ OBLASTI.

NA TENTO WORKSHOP JE POTREBNÉ SA VOPRED PRIHLÁSIŤ, 

BEZ PRIHLÁSENIA NIE JE VERENOSTI PRÍSTUPNÝ, EXISTUJE AKO UZAVRETÁ SPOLOČNOSŤ.