Lístky

Zakúpiť lístky na filmový program je možné len na mieste pred premietaním. Dieťa do 12 rokov vstup zdarma.

4 EUR

JEDEN FILMOVÝ BLOK
verejnosť

Zakúpiť lístky na filmový program je možné len na mieste pred premietaním. Dieťa do 12 rokov vstup zdarma. Kupujúci získava nárok na zľavnenú cenu lístka vzniká po preukázaní sa daným dokladom.

3 EUR

JEDEN FILMOVÝ BLOK
študent/dôchodca
zťp/asfk

Akreditácie

Táto akreditácia (permanentka) oprávňuje držiteľa na vstup na filmový program festivalu premietaný na všetkých miestach festivalu - Múzeum SNP, Akadémia umení a KC Záhrada. V cene sú všetky masterclassy. Dieťa do 12 rokov vstup zdarma.

15 EUR

akredit£cia
FILMOV￝ PROGRAM

Táto akreditácia (permanentka) oprávňuje držiteľa na vstup na filmový program festivalu premietaný na všetkých miestach festivalu - Múzeum SNP, Akadémia umení a KC Záhrada. V cene sú všetky masterclassy. Nárok na kúpu tejto vstupenky majú študenti, dôchodcia, držitelia preukazu ZŤP a držitelia preukazu ASFK. Kupujúci získava nárok na zľavnenú cenu lístka vzniká po preukázaní sa daným dokladom. Dieťa do 12 rokov vstup zdarma.

10 EUR

akreditácia
FILMOVÝ PROGRAM
ŠTUDENT/DôCHODCA
/žťp/ASFK

Táto akreditácia (permanentka) oprávňuje držiteľa na vstup na celý program festivalu vrátane všetkých premietaní, masterclassov, filmového kvízu a koncertov na všetkých miestach festivalu - Múzeum SNP, Akadémia umení, KC Záhrada a Urban spot. Dieťa do 12 rokov vstup zdarma.

25 EUR

AKREDITÁCIA
CELÝ PROGRAM FESTIVALU

Táto akreditácia (permanentka) oprávňuje držiteľa na vstup na celý program festivalu vrátane všetkých premietaní, masterclassov, filmového kvízu a koncertov na všetkých miestach festivalu - Múzeum SNP, Akadémia umení, KC Záhrada a Urban spot. Nárok na kúpu tejto vstupenky majú študenti, dôchodcia, držitelia preukazu ZŤP a držitelia preukazu ASFK. Kupujúci získava nárok na zľavnenú cenu lístka vzniká po preukázaní sa daným dokladom. Dieťa do 12 rokov vstup zdarma.

20 EUR

AKREDITÁCIA
CELÝ PROGRAM FESTIVALU ŠTUDENT/DÔCHODCA
/ZŤP/ASFK

Eventy